.

belko-950x200.jpg

Lakossági hirdetmény - Bélapátfalva Város Településrendezési Terv módosítás elfogadása

Bélapátfalva Város Képviselő-testülete a település-fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiák és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43.§ (4) bekezdés szerint ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy Bélapátfalva Város részterületeire vonatkozóan a Településrendezési Terv módosítása elfogadásra került.

<<Elfogadott Tervdokumentáció>>

Bélapátfalva, 2015. december 18.

Ferencz Péter
polgármester