.

belko-950x200.jpg

Közérdekű adatok

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
    1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
          Elérhetőségi adatok
          A szervezeti struktúra
          A szerv vezetői
    1.2 A felügyelt költségvetési szervek
          A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
    1.3 Gazdálkodó szervezetek
          A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
    1.4 Közalapítványok
          A szerv által alapított közalapítványok
    1.5 Lapok
          Lapok
    1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
         Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

          A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
          A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
          Közszolgáltatások
          A szerv nyilvántartásai
          Nyilvános kiadványok
          Döntéshozatal, ülések
          A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
          Pályázatok
          Közérdekű adatok igénylése
          Közzétételi listák

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
    3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
          Vizsgálatok, ellenőrzések listája
          Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
          Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
          A működés eredményessége, teljesítmény
          Működési statisztika
    3.2 Költségvetések, beszámolók
          Éves költségvetések
          Számviteli beszámolók
          A költségvetés végrehajtása
   3.3 Működés
          Foglalkoztatottak
          Támogatások
          Szerződések
          Koncessziók
          Egyéb kifizetések


Fenti közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:


  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
  • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

EGYSÉGES KÖZADATKERESŐ RENDSZER


Közadatkereső