.

belko-950x200.jpg

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező I. fokú címképzésért felelős hatóság értesíti az ügyfeleket, hogy a 3346 Bélapátfalva Petőfi Sándor utca 13/B. 939/4/A helyrajzi számú ingatlan társasház címelemeinek felülvizsgálata, hibás címelemek javítása, új címelemek megállapítása tárgyában HIV/3327-2/2019. iktatószámon határozatot hozott.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. szám alatti ingatlan címelemei:

 Sorsz.

 HRSZ

Régi cím (tulajdoni lapon) címrendezés előtt

Cím címrendezést követően

 1.

 939/4/A-1

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A földszint 1.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A lépcsőház, földszint 1. ajtó

 2.

 939/4/A-2

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A földszint 2.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A lépcsőház, földszint 2. ajtó

 3.

 939/4/A-3

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A 1. emelet 3.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A lépcsőház, 1. emelet 3. ajtó

 4.

 939/4/A-4

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A 1. emelet 4.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A lépcsőház, 1. emelet 4. ajtó

 5.

 939/4/A-5

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A 2. emelet 5.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A lépcsőház, 2. emelet 5. ajtó

 6.

 939/4/A-6

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A 2. emelet 6.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. A lépcsőház, 2. emelet 6. ajtó

 7.

 939/4/A-7

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. B földszint 1.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. B lépcsőház, földszint 1. ajtó

 8.

 939/4/A-8

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. B földszint 2.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. B lépcsőház, földszint 2. ajtó

 9.

 939/4/A-9

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. 1. emelet 3.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. B lépcsőház, 1. emelet 3. ajtó

 10.

 939/4/A-10

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. B 1. emelet 10.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. B lépcsőház, 1. emelet 4. ajtó

 11.

 939/4/A-11

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. 2. emelet 5.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. B lépcsőház, 2. emelet 5. ajtó

 12.

 939/4/A-12

 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. 2. emelet 6.

3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. B lépcsőház, 2. emelet 6. ajtó

 

A helyszíni szemle és a rendelkezésre álló nyilvántartás alapján hivatalból indult címkezelési eljárás során, a 3346 Bélapátfalva, Petőfi Sándor utca 13/B. szám alatti felülvizsgálattal érintett ingatlan címelemei a fentiek szerint kerültek megállapításra, illetve módosításra.

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni.

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

Felhívom a lakók figyelmét, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Bélapátfalvai Járási Hivatal Kormányablak Osztályánál jelen határozat bemutatása ellenében kérhetik új lakcímkártya kiállítását. A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére illetékmentesen kerül sor az ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező személyek számára.

A Magyar Posta Zrt., a NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft, a ÉRV Zrt., az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., a NKM Földgázszolgáltató Zrt. felé a bejelentési kötelezettséget a jegyző hivatalból teljesíti.

A szolgáltatói szektor (pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak, biztosítók) felé a változást Önöknek kell jelezniük.

A határozat megtekinthető a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál. (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.).

Az iratokba az ügyfélnek minősülő természetes vagy jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti, ügyfélfogadási időben betekinthetnek. Az üggyel kapcsolatban észrevételeket, nyilatkozatot tehetnek írásban, a megadott ügyiratszámra való hivatkozással, de nyilatkozatuk elmaradása nem akadályozza az eljárás lefolytathatóságát.

A határozat ellen – annak kézhezvételétől számított 15 napon belül – a Heves Megyei Kormányhivatalhoz (3300 Eger, Kossuth L. út 9.) címzett, de a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.) előterjesztett, 5.000 Ft-os illetékkel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A közhírré tételre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §-a alapján intézkedtem.

Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző