.

belko-950x200.jpg

Sajtóközlemény Bélapátfalva Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Bélapátfalva Város Önkormányzata 7 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” elnevezésű támogatási felhívás alapján. A támogatás a csatlakozáshoz szükséges feltételek megteremtése során felmerülő feladatok költségeinek finanszírozására irányult.

Az egyes települési önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét és módját az önkormányzati ASP rendszerről szóló kormányrendelet határozta meg. A központ szolgáltatásaival megvalósul az önkormányzatok egységes informatikai rendszerrel történő ellátása, ügyintézési folyamatainak standardizálása.

Bővebben: Sajtóközlemény Bélapátfalva Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Felhívás selyemkóró elleni védekezésre

A Bükki Nemzeti Park egy jelentős természetvédelmi problémára szeretné felhívni a lakosság figyelmét.

Az utóbbi években az Igazgatóság működési területén a parlagfű mellett egyre nagyobb mértékben kezdtek egyes inváziós (behurcolt és agresszíven terjedő) növényfajok is teret hódítani, ezek között kiemelkedő a jelentősége a selyemkórónak (sokak által selyemfű, vagy vaddohány néven ismert).

Korábbi legfőbb élőhelyeiről (gyomtársulások, száraz homokpuszták) a művelt mezőgazdasági területek, illetve a kifejezetten nedves rétek felé is kilépett. Mára a természetvédelmi szempontból értékes területek mellett már a művelt szántóterületeken is intenzíven terjed. A faj a gyomtársulások mellett különösen azokon a mezőgazdasági területeken terjed jól, amelyek rendszeresen bolygatottak, illetve művelésük, használatuk nem rendszeres vagy rendeltetésszerű.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény a selyemkóróra vonatkozóan számos előírást, szabályozást tartalmaz. Ezek között szerepel a növény szándékosan történő tartásának, szállításának, szaporításának, kereskedelmének, felhasználásának, környezetbe való kibocsátásának tilalma is. A törvény 111 A. § szerint az előírások megszegői kötelezhetők az állományok kiirtására és a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására is.

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. §-a pedig a földhasználók és termelők esetében kötelező védekezést ír elő a faj ellen.

Bővebben: Felhívás selyemkóró elleni védekezésre

Tájékoztatás körzeti erdőtervezési eljárásban hozott határozatról

Tisztelt Lakosság!

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 33. § (4) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy az Egri erdőtervezési körzet körzeti erdőtervezési eljárásában HE-02/ERDO/2573-15/2018. számon határozatot hozott.

A határozat és mellékletei megtekinthetők 2018. július 13-ától a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján (http://portal.nebih.gov.hu/hirdetmeny/hirdetmenyek).

Dudásné dr Géczi Erika

jegyző

Szünidei gyermekétkeztetés - 2018 nyár

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Bélapátfalva Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés a mellékelt   pdf formanyomtatványon igényelhető . A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bélapátfalva Város Önkormányzat honlapján (www.belapatfalva.hu) , illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. út 19.).

A kitöltött nyomtatványokat 2018. június 13-ig juttathatják el Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjához (3346 Bélapátfalva, József A. út 19.).

Bővebben: Szünidei gyermekétkeztetés - 2018 nyár

Tájékoztatás a Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról

Tisztelt Lakosság!

A téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján lakossági földgázszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére a Kormány döntése 12 000 Ft az árkompenzációt jelent, amelyet földgázszolgáltató külön kérelem nélkül a 2018. áprilisi számlában érvényesítette, ez csak azon személyeket illeti meg, akik rendelkeznek földgáz-szolgáltatási szerződéssel (van gázszámlájuk).

A nem gáz alapú fűtéssel rendelkezők részére a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatást határozott meg a Kormány.

Az 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat 2. melléklet 1039. sora alapján Bélapátfalva Város Önkormányzata 51 m3 szociális tűzifa támogatásra jogosult.

A lakosság részére történő kiosztásának határideje 2019. február 15.

Bővebben: Tájékoztatás a Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos juttatásról