.

belko-950x200.jpg

Felhívás

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló GINOP-6.1.1-15-2015-00001 azonosítószámú „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekthez kapcsolódóan 2019. évi közfoglalkoztatás keretében a mellékletben szereplő képzésekre várjuk a jelentkezőket.

A tanfolyamok többsége a korábbiakhoz hasonlóan intenzív formában valósul majd meg (napi 6+2 órában) közfoglalkoztatás keretében.

Az alábbi esetekben támogatható egy résztvevő:

 • amennyiben regisztrált álláskereső
 • a kiválasztott képzés feltételeinek megfelel
 • a képzésbe vonható személy alacsony iskolai végzettségű legyen (1-8. osztályos; ISCED 1-2), ha ennél magasabb ISCED besorolású szakképesítéssel vagy érettségivel rendelkezőek a jelentkezők, akkor a projektben meghatározott indikátorok célértékeinek teljesítése függvényében bevonhatóak.

Bővebb információért a képzésekkel kapcsolatban kérjük, forduljon a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályához, illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalban Vinczéné Varró Orsolya ügyintézőhöz.

Képzési szakirányok

Felhívás nyári diákmunkára

Bélapátfalva Város Önkormányzata a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Foglalkoztatási Főosztályával közösen nyári diákmunkát hirdet a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatására.

A diákmunka időtartama:

 • július 01. és 2019. július 31. között illetve;
 • augusztus 01. és 2019. augusztus 31. között.

A program keretében napi 4 órás foglalkoztatásra nyílik lehetőség, bruttó minimálbér: 74.500,- Ft bérezéssel (nettó: kb. 49.543,- Ft).

A jelentkezéskor a diákok a személyes iratokon kívül (személyigazolvány, adóazonosító, TAJ kártya, lakcímkártya, bankszámlaszám) hozzanak magukkal érvényes diákigazolványt, vagy iskolalátogatási igazolást is.

A diákoknak az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán (Munkaügyi Központban) szükséges regisztrálni.

Jelentkezési határidő: 2019. június 11. 12.00 óráig.

Jelentkezés: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, Vinczéné Varró Orsolya ügyintézőnél (3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19.) lehet.

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Bélapátfalva Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a nyári szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés a mellékelt   pdf formanyomtatványon igényelhető . A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Bélapátfalva Város honlapján (www.belapatfalva.hu),  illetve a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál (3346 Bélapátfalva, József A. utca 19.).

A kitöltött nyomtatványokat 2019. június 07-éig juttathatják el Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjához (3346 Bélapátfalva, József A. út 19.).

Bővebben: Szünidei gyermekétkeztetés

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek 2019. évi működési támogatására

Bélapátfalva Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében Civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Bélapátfalva Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendeletében döntött a Civil szervezetek támogatásáról.

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható:

 1. Működési kiadásaik támogatására,
 2. Közhasznú tevékenységének támogatására,
 3. Civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatására.

Pályázatot nyújthat be: Bélapátfalva Város közigazgatási területén működő. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezet.

Hatálya alá tartozó civil szervezet.

Pályázat keretében az önkormányzat által támogatott tevékenységek:

 1. egészségmegőrzés,
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítse),
 3. kulturális tevékenység, hagyományápolás,
 4. idegenforgalom,
 5. nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 6. ismeretterjesztés,
 7. testvér-településekkel kapcsolatos tevékenység,
 8. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem,
 9. gyermek- és ifjúságvédelem,
 10. közrend, közbiztonság védelme,
 11. sport, tömegsport

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. az igényelt támogatás összegét
 2. a támogatandó program leírását.

A pályázathoz csatolandó mellékleteket a pályázati eljárásról szóló rendelet 11. § (3) bekezdése tartalmazza.

A pályázati eljárásról szóló rendelet, és a Pályázati adatlap beszerezhető Bélapátfalva Város Önkormányzatnál.

A pályázat benyújtásának határideje: Személyesen vagy ajánlott postai küldeményként: május 17. 13.30 óráig Bélapátfalva Város Önkormányzatához (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.)

Benyújtandó dokumentum: Pályázati adatlap, mellékletek

Pályázat elbírálásának határideje: május 31.

H I R D E T M É N Y

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Bélapátfalva településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi gyakorlat szerint. A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következők:

 • 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
 • 1942 A lakosság utazási szokásai

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált
változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki.
A KSH a lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen ad felvilágosítást.

Bélapátfalva, 2019. március 7.
Dudásné dr. Géczi Erika
jegyző