.

belko-950x200.jpg

Álláslehetőség

Állásajánlat - Építésügyi hatósági ügyintéző

Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

A „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX.. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Építésügyi hatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7. ) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, a döntés meghozatala, végrehajtása (1. számú melléklet 15. pont)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése, a döntés meghozatala, végrehajtása

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról” szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik; alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik,
 • Építésügyi vizsga,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai tevékenységet részletesen bemutató, fényképpel ellátott önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
 • nyilatkozat, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a Kttv. 84-87.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dudásné dr. Géczi Erika, jegyző nyújt, a 06-30-336-2965-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal (3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.) történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HIV/108-7/2018, valamint a munkakör megnevezését: építésügyi hatósági ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.hu , 2018. július