.

belko-950x200.jpg

Újévi koncert

Usztin Andrea kiállítása

Téltemető

2010. március 15.

Rajzpályázat

Nőnap

Kristály kiállítás

Vidróczki kiállítás

Makám együttes gyermeknapi koncertje

Szüreti felvonulás

EU támogatással továbbfejlesztik a térség hulladékgazdálkodási rendszerét

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás célja, hogy a társult önkormányzatok közigazgatási területén EU konform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítson ki és működtessen.

2006-ban került átadásra az ISPA projekt támogatásával felépített Sajókazai Hulladékkezelő Centrum, amely 2 millió m3 kapacitású, szigetelt lerakója jelenleg megoldást jelent a térség településeinek hulladék elhelyezési problémáira. Az egyre szigorodó Hulladékgazdálkodási Törvényben és Európai Uniós előírásokban megfogalmazott elvárásoknak azonban csak további korszerűsítésekkel, fejlesztésekkel lehet megfelelni. Ennek érdekében nyújtott be a Társulás pályázatot a Környezetés Energetika Operatív Program „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" című kiírására.

A KEOP-71.1.1/09-2009-0007 számú Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése című projekt elfogadásra került, igya benne megfogalmazott célok és feladatok az előttünk álló időszakban várnak megvalósításra. Jelenleg a projekt előkészítő munkálatai folynak, melynek eredményeként elkészül a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány. A térség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése az Európai Unió támogatásával ésa Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek várható teljes költsége 3,8 milliárd forint.

A pályázat alapvető célja a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének jelentős csökkentése, a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása által. A projekt keretén belül a Társulás 127 településének területén egy teljes szelektív gyűjtési rendszer kerül kiépítése, melynek részeként 162 hulladékgyűjtő sziget, 5 hulladékgyűjtő udvar, illetve újrahasználati központ kerül kialakításra, és szükségessé válik a válogatómű hatékonyságának növelése is. A gazdaságos működtetés érdekében 2 átrakó állomás épül, illetve korszerűsödik a szikszói átrakó állomás. A Társulás új feladatként vállalta a zöldhulladék begyűjtését és hasznosítását, így szükségessé válik a SHC komposztáló terének bővítése és egy mechanikai-biológiai hulladékkezelési rendszer kiépítése. A házi komposztálás elterjesztésének érdekében 6.000 házi komposztáló edényzet kerül kihelyezésre a lakosság körében.

Az alapvetően egymásra épülő technológiák kialakításának eredményeként gazdaságos üzemeltetés mellett is magas színvonalon kerülnek kielégítésre a lakossági igények.

Mindannyiunk közös felelőssége a természeti, környezeti értékek védelme, a környezetterhelés csökkentése. A projekt során megvalósuló fejlesztésekkel és a lakosságban kialakuló környezettudatos szemléletmóddal javítani tudunk több mint százhúszezer lakos életminőségén, és meg tud juk védeni mindannyiunk közös értékét, a természet szépségét.

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozását követően a környezetvédelem területén még további fejlesztésre szorul, így nagy hangsúlyt kap a hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése című projekt jelentős mértékben hozzájárul az EU környezetvédelmi elvárásainak való megfeleléshez.

2010. október 23.